ที่อยู่
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่บัญชี 051-2-48697-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี
โทร
0-2354-8208-15 ต่อ 211
Fax
02-3544481
Email
fdt@iop.or.th
LINE ID fdt2547
Facebook มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา
 
 
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 ต่อ 221 แฟกซ์ 02-3544481