มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 ต่อ 221 แฟกซ์ 02-3544481