ความเป็นมาของมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ย่อว่า ม.ส.พ.  ภาษาอังกฤษา Institute of Pathology  Foundation ย่อว่า I.P.F. เครื่องหมาย เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน วงในมีรูปสามเหลี่ยม ภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ ฐานของสามเหลี่ยมมีตัวเลข พ.ศ. 2543 และ ค.ศ. 2000 เป็นปีที่ตั้งมูลนิธิ กล้องจุลทรรศน์ เป็นสัญญาลักษณ์ส่วนหนึ่งของสถาบันพยาธิวิทยา

ประกาศกระทรวงการคลัง  กำหนดให้ มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา  ลำดับที่ 808 เป็นองค์การสาธารณกุศล ว่าด้วยการยกเว้นภาษี  ลงวันที่ 5  ธันวาคม  2555

ที่ตั้งสำนักงาน  สำนักงานอยู่ที่  สถาบันพยาธิวิทยา  เลขที่ 2/2  ถนนพญาไท   
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543  แพทย์หญิงวิจิตรา  เหมศรีชาติ (ผู้อำนวยการสถาบันพยาวิทยา ขณะนั้น)  เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมต่างๆของสถาบันพยาธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากทางราชการ
- ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติผู้ตายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศพไม่มีญาติ
- ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ปี 2547  นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  (ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา  ขณะนั้น)  และเป็นประธานมูลนิธิ   ได้ปรับปรุงห้องตรวจศพ และเปลี่ยนชื่อเป็นห้องบริการผู้วายชนม์  พร้อมกับอนุมัติให้จัดทำ “ โครงการฌาปนกิจศพไม่มีญาติ ”  เป็นการแบ่งเบาภาระญาติ และเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  ตามพิธีทางศาสนา โดยจะจัดโครงการทุกๆ 3-4 เดือน

วิธีดำเนินการ

 • เริ่มเวลา 10.30 น. สวดพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระเพล 10 รูป
 • เวลา 12.00 น. สวดพระอภิธรรมพระ 4 รูป
 • เวลา 12.30 น. ทอดผ้าบังสุกุลพระ 4 รูป สวดหน้าไฟพระ 4 รูป

  ฌาปนกิจศพ และนำกระดูกไปลอยอังคารในวันถัดไป

สถานที่  วัดอภัยทายาราม   (วัดมะกอก  หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )

ค่าใช้จ่าย งานฌาปนกิจศพประมาณ   65,000.00  บาทต่อครั้ง

 • ค่าเมรุเผาศพ                       3,500.00 บาท ต่อ 1 โลง
 • ปัจจัยถวายพระ                    3,700.00 บาท
 • ค่าอาหาร และของถวายพระ 15,000.00 บาท
 • ค่าพนักงานของวัด                 3,000.00 บาท
 • อื่นๆ

สถานที่  วัดอภัยทายาราม   (วัดมะกอก  หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )

ค่าใช้จ่าย งานฌาปนกิจศพประมาณ   65,000.00  บาทต่อครั้ง

 • ค่าเมรุเผาศพ                       3,500.00 บาท ต่อ 1 โลง
 • ปัจจัยถวายพระ                    3,700.00 บาท
 • ค่าอาหาร และของถวายพระ 15,000.00 บาท
 • ค่าพนักงานของวัด                 3,000.00 บาท
 • อื่นๆ

เงินดำเนินการ ได้จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคในแต่ ละครั้ง ที่มีจัดงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้

 • เริ่มดำเนินการถึงปัจจุบัน จัดงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ 29 ครั้ง
 • ศพเด็ก 892 ราย
 • ศพผู้ใหญ่ 81 ราย
 

ปี 2553 รวบรวมเงินที่เหลือจากงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้  นำไปสร้างเมรุ และศาลาธรรมสังเวช  ให้แก่ชุมชนที่ห่างไกลและไม่มี  เพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่ชุมชน  ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  เมรุแห่งแรกสร้าง ณ จ.สระแก้ว

:- วงเงินสร้างเมรุแห่งละ  600,000.- บาท

- จำนวนเมรุที่สร้างเสร็จ   11 แห่ง  (จ.สระแก้ว (2)    จ.กาฬสินธุ์ (2)   จ. สกลนคร(3)   จ. ร้อยเอ็ด    จ.กาญจนบุรี    จ.หนองบัวลำภู จ.อุบลราชธานี )

:- วงเงินสร้างศาลาธรรมสังเวชแห่งละ  400,000.- บาท 

- จำนวนศาลาธรรมสังเวชที่สร้างเสร็จ  7 แห่ง  (จ.สกลนคร (2) จ.ร้อยเอ็ด(2)  จ.กาฬสินธุ์   จ.หนองบัวลำภู  จ.หนองคาย)

:- อนุมัติก่อสร้างปี 2558

- เมรุ  5 แห่ง  (จ.สกลนคร  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม จ.ศรีษะเกษ  จ.น่าน)   ศาลา  1  แห่ง  (จ.สกลนคร )

   
 
 
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 ต่อ 221 แฟกซ์ 02-3544481