ประกาศฌาปณกิจศพ ครั้งที่ 2/2564 - ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

ประกาศฌาปณกิจศพ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มูลนิธิฯจึงขออภัยที่ไม่สามารถให้ญาติและผู้มีจิตอันเป็นกุศล เข้าร่วมในการฌาปนกิจครั้งนี้ โดยท่านสามารถร่วมพิธีและแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ผ่าน Facebook Live Video

ติดต่อมูลนิธิ

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ :

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2354-8208-15 ต่อ 211